World Society for the Protection of Animals

Lagstiftning

Björnar i sitt rätta element

Vår vision är en värld där djurvälfärd respekteras och djurmisshandel upphör. I många delar av världen är djurskyddslagen bristfällig - om den ens existerar.

Vi samarbetar med regeringar om att införa eller förbättra den nationella djurskyddslagen. I samarbetet involverar vi ofta lokala myndigheter och djurskyddsorganisationer. På det sättet säkrar vi långsiktiga förbättringar och inte bara lösningar här och nu.

Globalt problem - global lösning

Vi arbetar också för bättre djurskydd på internationell nivå. WSPA har rådgivande status hos FN och en rad andra internationella organ.

Vi kan bara ge djuren en värdigare framtid ifall vi kan enas om det på internationell nivå - Därför arbetar vi på att uppnå en deklaration om djurs välfärd i FN. Med en deklaration om djurvälfärd kan FN uppmana regeringar till att lagstifta om djurskydd - och öka medvetenheten om djurvälfärd hos enskilda individer.

En internationell deklaration i FN skulle få långvariga, positiva konsekvenser för miljarder av världens djur och deras ägare - över en miljard människor är direkt beroende av sina djur för att överleva.

Läs mer om vårt arbete för en internationell deklaration om djurvälfärd och stöd kampanjen med en underskrift >>


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA