World Society for the Protection of Animals

Latest news

Ett starkt framgångsrecept

Tidigare sågs elefanter i Tanzania som ett skadedjur som förstörde odlingar. Nu gör staket med chili och biodlingar att elefanterna håller sig borta.


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA