World Society for the Protection of Animals

Senaste nytt

Apr 12, 2014

Ett starkt framgångsrecept

Tidigare sågs elefanter i Tanzania som ett skadedjur som förstörde odlingar. Nu gör staket med chili och biodlingar att elefanterna håller sig borta.

Feb 20, 2014

På fötter efter tyfonen Haiyan

När vi hjälpte djuren som överlevde den värsta tyfonen i Filippinernas historia, gav vi även deras ägare bättre möjligheter att komma på fötter.


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA