World Society for the Protection of Animals

Industriell djurhållning

Fastspända grisar i stall, Indonesien

Majoriteten av världens djur som föds upp inom lantbruket lever plågsamma liv i fabriksliknande omgivningar. Vinsten ökas genom att utsätta djuren för ett livslångt lidande.


Djuren får uthärda en tillvaro under hemska förhållanden. Många länder saknar även helt lagar som reglerar slaktmetoder, och även om det finns moderna och snabba slaktmetoder är det sällan djurens välfärd som prioriteras.

Vi vill upplysa konsumenter i alla länder om de usla levnadsvillkor som är verkligheten för miljarder av lantbruksdjur – ofta är det de som betalar priset för att vi ska få billig mat. Vi arbetar även för att lagstiftningen ska stärkas och utökas så att lantbruksdjuren får leva värdiga liv, samt belyser alternativa former av djurhållning där god välfärd går hand i hand med god ekonomi och miljö.

Stress bakom galler

I industriell djurhållning prioriteras inte djurens välfärd, utan det är produktionen som kommer i första hand. Kostnader för ytor och byggnader reduceras genom att djuren trängs ihop i trånga utrymmen och de har sällan möjlighet att utföra naturligt beteende.

De kan till exempel inte själva reglera sitt födointag, inte röra sig som de har behov av och inte bilda de relationer som är naturliga för just deras ras. Många får aldrig se dagsljus.

De eländiga förhållandena leder till sjukdomar. För att undgå ekonomiska förluster hålls djuren "friska" med bland annat antibiotika. Många djur tvingas dessutom växa onaturligt snabbt, vilket leder till sjukdomar, skador och ett oerhört lidande. Trots att detta innebär att många djur dör i förtid används tillväxthormoner och skadlig avel ofta som ett sätt att öka produktionens vinster.

Läs mer om vardagen i den industriella djurhållningen >>  

Det finns alternativ till industriell djurhållning

Ett naturligt liv: En mjölkko tillsammans med sin kalv.

Ett naturligt liv: En mjölkko tillsammans med sin kalv.

© FAI

WSPA är inte principiellt emot att djur slaktas, men vi är emot att djur lider under något av stegen från uppfödning till slakt.

  • Vi arbetar för hållbar djurhållning som värnar om djurens hälsa och välfärd men som också tar hänsyn till miljön och vår egen hälsa, samt bidrar till att minska fattigdom i världen.
  • Vi arbetar i Asien och Sydamerika där det intensiva lantbruket hastigt breder ut sig. Vårt projekt ”Model Farm”, som är ett samarbete med FAI (Food Animal Initiative), visar hur produktion kan vara både djurvänlig och både ekonomiskt och miljömässigt hållbar.
  • Vi bildar opinion och driver kampanjer för att öka medvetenheten om lantbruksdjurens situation och för att stärka lagstiftningen.

Du kan göra skillnad

Välj dina matvaror med omsorg när du handlar. Köp helst produkter som är närproducerade och från frigående djur som hålls utomhus.

Hjälp oss fortsätta arbetet med att minska lidandet för miljarder lantbruksdjur över hela världen:

Stöd med ett ekonomiskt bidrag >>
 


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA