World Society for the Protection of Animals

Utbildning

Undervisning om djurvälfärd i praktiken

Att utbilda människor i djurvälfärd är nödvändigt för både djur, människor och miljö. WSPA vill väcka medkänsla, stärka etiskt tänkande och lära såväl barn som vuxna att respektera djur.

Genom att få utbildning i djurvälfärd får människor en ökad förståelse för hur vi alla kan påverka vardagen för djur över hela världen. Genom bättre utbildning kan barn utvecklas till att bli mer kännande och respektfulla individer.

Trots att vi idag har mycket kunskap om djurvälfärd är utbildningarna för veterinärer på många ställen i världen bristfälliga just när det rör sig om djurvälfärd. Vi på WSPA vet att veterinärer spelar en viktig roll för att förbättra tillvaron för djur, både genom sitt eget agerande och som förmedlare av sin kunskap. Därför har vi tagit initiativ till att djurvälfärd ska ingå som en del av läroplanen.

Information om WSPA:s utbildningsprogram (engelska)>>

Undervisning till barn, ungdomar och medlemsorganisationer

Vi har tre grenar av utbildningsprogram som riktar sig till skolbarn, blivande veterinärer och djurägare i allmänhet. De genomförs i Central- och Sydamerika, Afrika och i Asien.

Om djur, människor och naturen för 5-16-åringar 
Programmet riktar sig till framtidens djurägare - skolbarn mellan 5 och 16 år - och handlar om hur djurvälfärd gagnar både människor, djur och naturen omkring oss. Vi arrangerar seminarier för lärare och utrustar dem med undervisningsmaterial.

Målet är att övertyga undervisningsdepartementen om att djurvälfärd ska integreras som en fast del av undervisningen.

Programmet genomförs i länder som Costa Rica, Chile, Peru, Brasilien, Kenya och Thailand.

Se broschyr om programmet för 5-16-åringar (PDF på engelska) >>


Om djurs välfärd, etik och lagstiftning för veterinärstuderande
Programmet riktar sig till framtidens veterinärer. Fler än 850 läroverk i världen fick under 2007 en uppdaterad version av vår undervisnings-CD om djurvälfärd, "Concepts in Animal Welfare".

Med utgångspunkt i denna har över 400 lärare deltagit i seminarier och konferenser organiserade av WSPA. 

Undervisningsskivan har tagits fram i samarbete med veterinärexperter från Bristols Universitet.

Läs mer om programmet för veterinärstuderande (PDF på engelska) >>

Forskning om djurvälfärd

Det forskas mer och mer om djurvälfärd. Trots det undervisar man blygsamt om djurvälfärd på de allra flesta veterinärutbildningar i världen. WSPA:s övertygelse är att veterinärer spelar en central roll i arbetet för att förbättra djurvälfärden globalt sett. Genom att själva arbeta för bättre djurvälfärd och lära andra att göra det samma kan veterinärer göra en stor skillnad för världens djur.

WSPA:s projekt om forskning i djurvälfärd syftar till att bli en fast del av veterinärutbildningarna i många länder.

Information om begrepp inom djurvälfärd (PDF på engelska) >>


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA