World Society for the Protection of Animals

WSPA:s arbete

Vet du hur mjölken i Europa produceras?

Mjölkkor

Över hela Europa försvinner mjölkkorna från markerna och tvingas i stället tillbringa hela sitt liv inomhus.

En brunbjörn i ett WSPA-byggt reservat, Turkiet

Björnar

Många björnar lever i fångenskap utan möjlighet att leva ut sitt naturliga beteende

Boskap som fångats i en översvämmad inhägnad, Bolivien

Katastrofhjälp

Varje år inträffar naturkatastrofer som påverkar miljontals djur.

En felnärd arbetshäst, Thailand

Arbetshästar

Arbetshästar är ofta överarbetade och i stort behov av omsorg

Hjälp oss uppnå en FN-deklaration om djurvälfärd

Lagstiftning

Ett av medlen till att uppnå bättre djurvälfärd och mindre djurmisshandel är lagstiftning

Undervisning om djurvälfärd i praktiken

Utbildning

Att utbilda och informera människor om djurvälfärd är nödvändigt för både djur, människor och miljö.

Stoppa misshandeln

Tjurfäktning

Vi anser att tjurfäktning bör vara förbjudet i hela världen


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA