World Society for the Protection of Animals

Nya liv för björnar i Balkasar

Balkasar, det nya hemmet för björnar vi räddar i Pakistan

I december 2009 bad vi supportrar över hela världen om hjälp med att bygga ett nytt björnreservat i Pakistan. Det gamla reservatet, Kund Park, var fullbelagt och vi hade därför inte möjlighet att rädda fler björnar från hundkamperna i landet. Till vår stora glädje fick projektet stort stöd och vi kunde snabbt komma igång med bygget.

Den första november 2010 kunde vi officiellt öppna dörrarna till det nya reservatet, och påbörja arbetet med att rädda fler björnar från hundkamper.

Glädjen över det nya reservatet grumlades dock när det fullbelagda Kund Park-reservatet, bara månader innan det nya reservatet var färdigbyggt, förstördes i en av årets värsta naturkatastrofer.

Översvämningarna i Pakistan totalförstörde anläggningen, och sorgligt nog överlevde bara tre av reservatets björnar, Sohrab, Babu och Maylu.

Björnarna som bor i reservatet idag

En dedikerad man: Malik Sarwars eget hem blev också förstört i översvämningen, men han flyttade med till Balkasar och fortsätter där sitt tålmodiga arbete med att rehabilitera björnarna.

En dedikerad man: Malik Sarwars eget hem blev också förstört i översvämningen, men han flyttade med till Balkasar och fortsätter där sitt tålmodiga arbete med att rehabilitera björnarna.

© WSPA/BRC

Idag bor 22 björnar i reservatet som kallas Balkasar. Balkasar-reservatet sköts av vår lokala samarbetsorganisation BRC (Bioresource Research Centre). Malik Sarwar leder det dagliga arbetet i reservatet och har dedikerat en stor del av sitt liv åt björnarna. Först arbetade han hårt för att ge björnarna ett gott liv i Kund Park och efter katastrofen flyttade han med till Balkasar. Där tar han nu hand om de tre björnarna som flyttat med och de andra björnarna som räddats direkt till Balkasar.

I november 2010 räddades björnen Chowti och januari 2011 de tre björnarna Bhoori, Leela och Kaali. Dessa björnar kommer de närmaste åren få sällskap av ungefär 50 björnar som vi nu arbetar med att befria från hundkamperna.

Chowti beslagtogs efter en brutal kamp där hon varit fastbunden på en arena medan ett flertal hundar gick till angrepp mot henne. Idag har hon återhämtat sig och njuter av sitt nya liv i reservatet. Hon äter med god aptit och har utvecklat ett stort intresse för de acaciabuskar som växer på området. Sarwar förklarar att när traumatiserade björnar som Chowti kommer till reservatet har de oftast svåra skador efter hundarnas attacker. Förstörda och infekterade läppar och svårt skadade och ibland helt avrivna nospartier är inte en ovanlig syn. Björnar med sådana skador kan behöva intensiv vård i reservatets klinik i flera veckor.

Läs också om björnen Nita, om Milla, Shama och Lala, om Reech och Shabnam, om Zilla, Rene och Sihu, om Robin och Yarrow, och om Dora och Shaad >>

Vård, vila och rehabilitering

Trots att Chowti är blind och inte kan se sina omgivningar så tycker hon om att utforska träd och buskar genom att använda sina andra sinnen.

Trots att Chowti är blind och inte kan se sina omgivningar så tycker hon om att utforska träd och buskar genom att använda sina andra sinnen.

© WSPA/BRC

“Att se djur lida är den svåraste delen av mitt arbete”, säger Sarwar. Han berättar också att arbetet med att hjälpa blinda björnar som Chowti och Lailah – en björn som dog då Kund Park översvämmades – är en av de största utmaningarna.

Det är inte ovanligt att björnarna blir blinda efter att de utnyttjats i hundkamperna. Förklaringen är troligen att ägarna inte ger dem den näring de behöver. Alla björnar som kommer till reservatet får behandling för sina skador och blir successivt introducerade i sina nya hem. Är björnarna blinda måste de dessutom få hjälp med att lära sig hur de hittar mat och vatten. Det är ett arbete som kräver både engagemang och tålamod.

“Jag tillbringade 15 dagar med att lära Lailah att hitta mat och vatten genom att använda sitt luktsinne och ljudet av en klocka. När hon lärt sig detta kunde hon placeras tillsammans med två andra blinda björnar i reservatet. Det är när jag ser att björnarna börjar interagera och leka med varandra som jag får min belöning. Att se björnarna trivas i reservatet gör allt arbete värt mödan.”

Balkasar kan fungera som förebild

Babu njuter av ett mellanmål i kvällssolen.

Babu njuter av ett mellanmål i kvällssolen.

© WSPA/BRC

Sarwar har gått igenom mycket i sitt arbete för att hjälpa de skadade björnarna, men hans engagemang för att fortsätta är starkare än någonsin:

“Jag hoppas att Balkasar kommer att bli en förebild – ett gott exempel när det kommer till vård och behandling av skadade björnar. Jag hoppas att björnarna som utnyttjas i hundkamperna i Pakistan kommer hit så snart det bara är möjligt. Jag kommer att vara här och hjälpa dem resten av mitt liv.

”Det finns fortfarande runt 50 björnar som tvingas genomlida kamperna mot tränade hundar i Pakistan. WSPA fortsätter arbetet med att rädda dessa björnar.

Var med och hjälp oss rädda fler björnar – stöd oss med valfritt månadsbelopp >>


Du kan se bilder på björnarna vår Facebook-sida:


Se bilder av björnarna >>


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA