World Society for the Protection of Animals

Pressrum

WSPA - världens största djurvälfärdsorganisation - arbetar målinriktat på att stoppa djurmisshandel globalt. Vi har en stark övertygelse om att djurs välfärd är viktig, både för djur, människor och miljön.

Vi anser att djurmisshandel måste stoppas i alla dess former - det gäller både vilda djur i naturen och tama djur i våra samhällen, som till exempel blir offer för naturkatastrofer eller som avlas till livsmedelsindustrin.

Vi sätter djurvälfärd på den globala agendan och visar att när djurens behov tillgodoses, tillgodoses världen som helhet.

Vi har funnits som global organisation sedan 1981. Idag är vi aktiva i fler än 50 länder i Asien, Sydamerika, Afrika, Europa och Mellanöstern. Vi har rådgivande status gentemot Europeiska Rådet och samarbetar med nationella regeringar och FN.

De senaste pressmeddelandena från WSPA Sverige:


Kontakta oss:


Kommunikationsansvarig
Lise-Lott Alsenius
Generalsekreterare
Roger Pettersson
Telefon: 08-617 79 72
Telefon: 070-217 21 33
E-post: roger@wspa.se


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA