World Society for the Protection of Animals

EU-förbud mot handel med hund- och kattpäls

Handeln med hund- och kattpäls tar ingen hänsyn till djurens välfärd

Handeln med hund- och kattpäls tar ingen hänsyn till djurens välfärd

WSPA gläder sig över att EU-kommissionen har föreslagit ett förbud mot handel med hund- och kattpäls i EU. EU-kommissionens förslag kommer efter flera års press från djurskyddsorganisationer.

EU:s kommissionär för djurskydd, Markos Kyprianou, föreslog i veckan (20 november) ett förbud mot import, export och handel med hund- och kattpäls i hela EU. Hund- och kattpälsen framställs i huvudsak i Asien, där djuren lever under oförsvarbara förhållanden och avlivas med mycket smärtfulla metoder.

En fråga om politisk vilja

WSPA:s två medlemsorganisationer Respect for Animals och Humane Society International (HSUS) har genom flera år haft en kampanj som uppmärksammar de oerhörda övergrepp som produktionen av hund- och kattpäls medför. EU har haft en nyckelroll i kampanjen, eftersom stora mängder hund- och kattpäls importeras till EU varje år, bl.a. för att användas som detaljer på jackor och i tillverkningen av leksaksdjur.

Den danska EU-parlamentarikern Dan Jørgensen är nöjd med EU-kommissionens beslut; ''Vi vet att de flesta av dessa skinn säljs till Europa och därför har vi just i EU en unik möjlighet att gripa in mot denna industris systematiska djurmisshandel.''

I Danmark förbjöds import av hund- och kattpäls i slutet av 2003 och det finns även förbud i Belgien, Frankrike, Grekland och Italien. WSPA hoppas att EU:s starka roll som handelsunion ska medföra att EU kommissionens beslut blir förebild för andra importnationer av hund- och kattpäls.

Läs mer om hund- och kattpäls på HSUS webbsida (engelska).


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA