World Society for the Protection of Animals

Stöd via Autogiro

Som Animal Protector hjälper du, tillsammans med WSPA, djur som far illa över hela världen. Du kan enkelt registrera din anmälan här och godkänna den med din E-legitimation.

Om du inte har E-legitimation, kan du skriva ut denna blankett, fylla i och posta till oss. När ditt Autogiro är aktivt får du en bekräftelse och en liten present som visar att du är Animal Protector. 

Ditt stöd betyder mycket! Det är bara tack vare dig och andra bidragsgivare som vi kan hjälpa djuren och arbeta för en bättre djurvälfärd över hela världen. 

WSPA har 90-konto och vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA