World Society for the Protection of Animals

Elefantridning

I synnerhet på resemål i Asien är elefanter en av de stora attraktionerna. De flesta som reser till Thailand har med elefantridning på listan över upplevelser man inte tänker missa. Och de flesta känner säkert till frågan när man kommit hem igen: "Var ni ute och red på elefanter?"

Elefantridning uppfattas som en självklar del av resepaketet, utifrån uppfattningen: "Har man inte ridit på en elefant så har man inte upplevt Thailand." Vad det betyder för elefanterna blir lätt glömt.

Det handlar i de absolut flesta fallen om naivitet och bristfällig kunskap. Turisterna tror uppriktigt att djuren trivs. Och de flesta vill just rida på elefanter för att de tycker så mycket om djuren.

Ofta sträng träning och dålig näring

Många elefanter sliter dagen lång och får ingen vård när de blir skadade och sjuka

Många elefanter sliter dagen lång och får ingen vård när de blir skadade och sjuka

© WSPA

Sanningen är dock att elefanterna tvingats bort från sin naturliga miljö och in till bebodda områden. Träningen är ofta mycket tuff och kan innehålla både fysiska och psykiska straff.

Deras vardag består av de monotona upprepningarna i att transportera runt turister. Vi ser tyvärr också att djuren ofta får för lite mat och vatten och inte får behandling när de skadas och blir sjuka.

Undvik elefantridning

Genom att låta bli att rida på elefanter är du med och motverkar att elefanter fortsätter tas ur sina naturliga omgivningar.

Undvik överhuvudtaget alla typer av turistattraktioner med elefanter. De har ofta tagits tillfånga med ett enda syfte, nämligen att underhålla turister. Därför måste de uthärda obehandlade skador och sjukdomar, hunger, törst, överbelastning, stress samt brist på bland annat social stimulans.


UN CO2 Neutralt

©WSPA | WSPA Sverige | Box 225 36 | 104 22 Stockholm | 08-617 79 70 | PlusGiro: 90 01 74-4 | Bankgiro: 900-1744 | Organisationsnr: 802447-4481 | WSPA Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WSPA